Tjenester

Blåis designer og utvikler nettsider som formidler opplevelser og selger produkter. Det innebærer idé, design og implementering av din nettside. Det betyr at du får den hjelpen du trenger fra start til ferdig nettside, med enkel publisering i WordPress.

Prosjektene strekker seg fra kunder som har en idé, til designere eller utviklere som trenger utfyllende kompetanse for å kunne gjennomføre sitt prosjekt. Blåis har et bredt nettverk av designere, fotografer, utviklere, kommunikasjonsfolk og andre med relevant kompetanse som gjerne involveres i prosjekter som krever en bredere tilnærming.

Blåis er opptatt av å levere leverandøruavhengige løsninger som gir deg full frihet og kontroll over din egen nettside, men gir deg også den oppfølgningen og støtte du trenger etter at nettsiden din er ferdig – hvis du ønsker det.

Design

Blåis jobber med strategisk design som setter innhold og brukerne i fokus. Designet skal ha en funksjon, formidle innhold og opplevelser, og selge dine produkter og tjenester.

Sentralt i prosessen med design står kartlegging, prioritering og strukturering av innhold. Mål og målgrupper må defineres slik at designet kan oppfylle de kravene som stilles, utover at det skal se pent og ryddig ut.

Utvikling

Alle nettsider utvikles for å passe til kundens behov, og for enkel og fleksibel publisering. Det betyr at du får en løsning som er tilpasset deg, slik at du slipper å tilpasse deg løsningen.

Med en nettside basert på bransjestandarder, og publisering i WordPress, har du en løsning du har fri tilgang til å endre, tilpasse og videreutvikle selv, eller sammen med andre – om du ønsker det.

Logo WordPress

Blåis bruker WordPress som utgangspunkt for alle nettsider. Det gir deg full kontroll på din egen løsning, og samtidig et fleksibelt og anerkjent verktøy som gjør deg selvhjulpen i hverdagen.

Kort om hvordan Blåis jobber

For å oppnå et vellykket nettsideprosjekt er det en stor fordel at kunden kjenner til stegene i prosessen, og forstår og prioriterer tid til å involvere seg tilstrekkelig i prosjektet. Her er stegene i et vanlig nettsideprosjekt levert av Blåis.

Workshop

Prosjekter starter med et oppstartsmøte inkludert en workshop, hvor målet er å kartlegge og strukturere innhold, definere mål, og avklare prosjektets rammer og fremdrift. Workshop danner normalt grunnlag for wireframes.

Wireframes

Det utarbeides wireframes for å sikre at alle innholdselementer er kartlagt,
prioritering av disse og forskjellig oppførsel på forskjellige skjermflater.

Design

Det utarbeides et designforslag for et eller flere av de sentrale sidene på nettstedet, eksempelvis hovedside og produktpresentasjon.

Markup/Frontend (HTML/CSS m.m.)

Markup kodes, testes og optimaliseres for alle skjermflater. I denne prosessen ferdigstilles også utseendet for gjenstående sider med egen innholdspresentasjon på nettstedet.

Implementering i WordPress

Ferdig markup implementeres i WordPress. WordPress tilpasses kundes behov, og forskjellige innholdspresentasjoner skreddersys for enkel og fleksibel publisering.

Opplæring og gjennomgang av løsningen

Det blir gitt opplæring i bruk av nettsiden, og gjennomgang av alle detaljene i løsningen. Videre hjelp blir også gitt underveis i publiseringsarbeidet.

Publisering av innhold

Kunden arbeider med publisering av innholdet på nettsiden. Nettsiden lanseres når kunden anser den som klar.

Feilretting

Noen ganger oppdager man feil eller mangler på nettsiden, disse meldes inn samlet og blir rettet fortløpende i feilrettingsperioden (normalt 2 mnd.).

Support, oppgradering og videreutvikling

Trenger du support, en avtale for oppgradering eller videreutvikling av din nettside? Du får den hjelpen du trenger – du kan gjøre det selv, eller sammen med andre. Det er ditt valg!

Hva koster en nettside?

Prisen på en nettside varierer naturligvis svært mye, men de fleste prosjekter Blåis jobber med har som regel en kostnadsramme på mellom 30.000 og 150.000 kr.

Det som avgjør prisen på en nettside er gjerne nettsidens kompleksitet. I praksis er det ofte snakk om forskjellige typer innhold som har forskjellige egenskaper, og presenteres på forskjellig måte. Mange nettsider har behov for funksjonalitet som bidrar til å øke omfanget av prosjektet eks. påmeldingsfunksjonalitet, brukerinnlogging, kjøp av produkter m.m.

Hvor lang tid tar det?

Dialog og en grundig prosess tar naturligvis tid, så tiden det tar å lage en nettside varierer svært mye – men de fleste prosjekter Blåis jobber med går normalt over 1-3 mnd.

Mange blir også overrasket over hvor lang tid innholdsarbeidet tar, så her er det smart å komme i gang med arbeidet tidlig i prosessen.

Nordenskioldbreen på Svaldbard
82class="cf post-82 page type-page status-publish hentry" Tjenester