Blåis brand - icecube
Tidsskriftet Jaja

Design og utvikling av nytt magasin

For Tidsskriftet Jaja har det blitt designet og utviklet et nytt redaksjonelt nettsted med fleksibel publisering.

Jaja presentasjon
Jaja forside
Jaja artikkel

Besøk nettsiden på tidsskriftetjaja.no