Blåis brand - icecube
Safetec

Nye oversiktlige nettsider

Safetec hadde nylig fått ny profil. Og, ønsket nye oversiktlige nettsider som bedre presenterte deres tjenester og bransjene de jobbet innenfor. I kampen om de flinkeste folkene er det naturligvis viktig å presentere styrkene i selskapet som arbeidsgiver.

Safetec wide

Gjennom tett arbeid med kunden ble innholdet kartlagt og strukturert. Og det ble lagt vekt på fleksibel og effektiv publisering på flere språk.

Front

Resultatet oversiktlige presentasjoner av tjenester, bransjer, karrieremuligheter og inkludering av «Safetec Insights» i den nye nettsiden.

Service
About

Oppdraget er utført for Los&Co Drammen.

Besøk siden på safetec.no

Paul gilmore r0 J9s GBWF Oc unsplash
Sigmund r9 Pe XDC Jy Ew unsplash