Databehandleravtale

Denne databehandleravtalen regnes som et gjeldende bilag til alle aktive kundeforhold, så sant ikke annen konkret avtale er utarbeidet og godkjent av begge parter. Avtalen har som hensikt å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie eller brukes urettmessig.

Avtalens hensikt

Denne avtalen har som hensikt å sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig, eller kommer på avveie. Avtalen regulerer Blåis Drammen AS sin innsamling, utlevering og lagring av personopplysninger, samt bearbeiding  av disse i forbindelse med leveranser for deg som kunde.

Formål

Formålet med Blåis Drammen AS sin håndtering av personopplysninger på kunders veiene er å levere tjenester på kundens forespørsel. Blåis Drammen AS har ingen egen råderett over kunders personopplysninger, og kan kun benytte disse i den grad det er strengt nødvendig for å utføre oppdrag fra kunde.

Opplysninger

Det er kundens ansvar å vedlikeholde en oversikt over hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan disse benyttes og vedlikeholdes.

Rettigheter

Blåis Drammen AS bistår kunder med ivaretakelsen av den registrertes rettigheter. Dette inkluderer retten til informasjon om hvordan vedkommendes personopplysninger behandles, og retten til innsyn, sletting eller retting i egne opplysninger. Samt å kreve at behandlingen begrenses.

Blåis Drammen AS fakturerer kunden for påløpt arbeid i forbindelse med dette arbeidet.

Informasjonssikkerhet

Blåis Drammen AS plikter å foreta tilfredstillende tekniske og fysiske krav for å beskytte personopplysninger omfattet av denne avtalen.

Varslingsplikt

Blåis Drammen AS skal umiddelbart informere kunde dersom det forekommer eller er mistanke om sikkerhetsbrudd som innebærer risiko for krenkelse av de registrerte personers personvern. Kunde er ansvarlig for at varsler om sikkerhetsbrudd blir videreformidlet til Datatilsynet.

Underleverandører

Kunder aksepterer at Blåis Drammen AS benytter underleverandører til å levere hele eller deler av de oppdrag som utføres. Underleverandører er pliktet til å utføre oppdrag iht. denne avtalen.

Ved avsluttet kundeforhold

Ved avslutting av kundeforhold kan kunde kreve at Blåis Drammen AS sletter og/eller eksporterer alle personopplysninger, samt sikkerhetskopier av disse. Blåis Drammen AS skal skriftlig bekrefte og dokumentere at sletting har funnet sted. Kunde vil bli fakturert for medgått arbeid i forbindelse med dette arbeidet.

Varighet

Avtalen er gjeldende så lenge det er et eksisterende kundeforhold.

727class="cf post-727 page type-page status-publish hentry" Databehandleravtale