Databehandleravtale

Denne databehandleravtalen regnes som et gjeldende bilag til alle aktive kundeforhold, så sant ikke annen konkret avtale er utarbeidet og godkjent av begge parter. Avtalen har som hensikt å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie eller brukes urettmessig.

Avtalens hensikt

Denne avtalen har som hensikt å sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig, eller kommer på avveie. Avtalen regulerer Blåis AS sin innsamling, utlevering og lagring av personopplysninger, samt bearbeiding  av disse i forbindelse med leveranser for deg som kunde.

Formål

Formålet med Blåis AS sin håndtering av personopplysninger på kunders veiene er å levere tjenester på kundens forespørsel. Blåis AS har ingen egen råderett over kunders personopplysninger, og kan kun benytte disse i den grad det er strengt nødvendig for å utføre oppdrag fra kunde.

Opplysninger

Det er kundens ansvar å vedlikeholde en oversikt over hvilke personopplysninger de samler inn, og hvordan disse benyttes og vedlikeholdes.

Rettigheter

Blåis AS bistår kunder med ivaretakelsen av den registrertes rettigheter. Dette inkluderer retten til informasjon om hvordan vedkommendes personopplysninger behandles, og retten til innsyn, sletting eller retting i egne opplysninger. Samt å kreve at behandlingen begrenses.

Blåis AS fakturerer kunden for påløpt arbeid i forbindelse med dette arbeidet.

Informasjonssikkerhet

Blåis AS plikter å foreta tilfredstillende tekniske og fysiske krav for å beskytte personopplysninger omfattet av denne avtalen.

Varslingsplikt

Blåis AS skal umiddelbart informere kunde dersom det forekommer eller er mistanke om sikkerhetsbrudd som innebærer risiko for krenkelse av de registrerte personers personvern. Kunde er ansvarlig for at varsler om sikkerhetsbrudd blir videreformidlet til Datatilsynet.

Underleverandører

Kunder aksepterer at Blåis AS benytter underleverandører til å levere hele eller deler av de oppdrag som utføres. Underleverandører er pliktet til å utføre oppdrag iht. denne avtalen.

Ved avsluttet kundeforhold

Ved avslutting av kundeforhold kan kunde kreve at Blåis AS sletter og/eller eksporterer alle personopplysninger, samt sikkerhetskopier av disse. Blåis AS skal skriftlig bekrefte og dokumentere at sletting har funnet sted. Kunde vil bli fakturert for medgått arbeid i forbindelse med dette arbeidet.

Varighet

Avtalen er gjeldende så lenge det er et eksisterende kundeforhold.

727class="cf post-727 page type-page status-publish hentry" Databehandleravtale

Blåis er stolt av å ha jobbet med blant annet

Aschehoug, Brimiland, Gjendebåten, Juvente, LNU, Universitetsforlaget, Los&Co, TIBE, Netmaking, Natur og ungdom, Medvind, EFO, Norges naturvernforbund, Trebo, NAF-gårdene, Norges Idrettsforbund, Welt, Asker kommune, Norsk friluftsliv, Unge funksjonshemmede, Viken filmsenter og mange flere.