Veien til et nytt nettsted

Skrevet av

Det kan være mange veier til ferdig lansert nettside. Blåis jobber ut i fra et utgangspunkt at løsningene skal være tilpasset kunden (og ikke omvendt). Med dette som utgangspunkt må prosjektet gjennom en del steg som det er viktig at du som kunde kjenner til, og prioriterer tid til.

Tilbud/Budsjett

Alle prosjekter starter med en gjennomgang av krav, ønsker og behov som må dekkes av løsningen. Som regel ender det opp i en liste over innholdspresentasjoner og funksjonalitet, kort beskrevet i et tilbud. Alternativt som et budsjett og en prioritert liste med funksjonalitet. Begge deler med utgangspunkt i en tilbudsaksept og en kontrakt slik at formalitetene er på plass før arbeidet starter.

Workshop

Prosjekter starter alltid med en workshop. Workshopen har som hovedmål å kartlegge og strukturere innhold, definere mål, og avklare prosjektets rammer og fremdrift. Naturligvis med utgangspunkt i overnevnte tilbud eller prioriteringsliste.

Wireframes

Med utgangspunkt i workshopen utarbeides det wireframes for å sikre at alle innholdselementer er kartlagt og prioritert. Wireframes synliggjør også elementers oppførsel på forskjellige skjermstørrelser.

Design

Normalt utarbeides det et designforslag for en eller flere av de sentrale sidene på nettstedet for en eller flere skjermflater, eksempelvis hovedside og produktpresentasjon. Designforslaget har som hensikt å presentere nettsidens stil og uttrykk, og ikke å kartlegge alle innholdselementer til minste detalj.

Markup/Frontend (HTML/CSS m.m.)

Når designutkastet er godkjent blir stilutrykket tilført alle maler når det kodes markup. Markup testes og optimaliseres for alle skjermflater.

Implementering i WordPress

Ferdig markup implementeres i WordPress. WordPress tilpasses kundes behov, og forskjellige innholdspresentasjoner skreddersys for enkel og fleksibel publisering i hvert enkelt prosjekt.

Opplæring og gjennomgang av løsningen

Det blir gitt opplæring i bruk av nettsiden, og gjennomgang av alle detaljene i løsningen. Videre hjelp blir også gitt underveis i publiseringsarbeidet ved behov.

Publisering av innhold

Kunden arbeider med publisering av innholdet på nettsiden, gjør man det for første gang kan man bli overrasket over hvor mye jobb innhold er.

Feilretting

Dukker det opp feil eller mangler rettes disse fortløpende når feilene meldes inn. For fastprisprosjekter er feilrettingen inkludert så sant de meldes inn innen 2 mnd. etter prosjektets ferdigstillelse.

Lansering

Lansering gjøres når kunden anser nettsiden som klar.

Support, oppgradering og videreutvikling

Når prosjektet er ferdig kan du avtale videre support, oppgradering eller videreutvikling ved behov. Eller du kan gjøre alt selv, eller sammen med andre. Det skal uansett være ditt valg hva du ønsker!

Nordenskioldbreen på Svaldbard