Hva må være en selvfølge for nettsideprosjekter i 2017?

Skrevet av

Mye kan sies om nettsideprosjekter, og ikke minst nettsidene som er resultatet av disse. Men jeg velger uansett å driste meg ut på å lage en kort liste, over ting jeg mener må være en selvfølge for leverandører i 2017.

Fokus på innholdet

At et nettsted trenger er innhold er neppe noen overraskelse. Men fokuset på innhold må komme før man begynner å jobbe med både design og utvikling. Hvorfor? Fordi det danner grunnlag for det videre arbeidet.

Og, da mener jeg ikke at innholdet må være ferdig produsert og klart til publisering. Men å i det minste ha oversikt over hvilke type innhold som skal være på nettstedet. Dette for at løsningen kan tilpasse seg innholdet og strukturen, og ikke omvendt..

Fokus på mål og ønsket handling

Hva er formålet med denne nettsiden, hva ønsker vi at brukerne skal foreta seg når man besøker den? Hvis man hverken har et forhold til et mål, eller en ønsket handling kan det nok være like fornuftig å spørre seg hvorfor man lager en nettside. For enkelhets skyld kan målet være så enkelt som å presentere og muliggjøre kjøp av bedriftens produkter. Mens ønsket handling kan være et kjøp, eller at de besøkende sender en tilbudsforespørsel.

«Mobile first»

«Mobile first» kan nesten høres ut som et fint salgsargument (eller buzzord). Som ellers ikke gir noe mening for deg som kunde. Men i praksis kan det bety at nettsiden i første runde blir laget for mobiltelefoner. Og videre optimalisert for større skjermer. Her dropper jeg ytterligere argumenter, påstår at det er riktig tilnærming 2017.

Tilgjengelighet/Universell utforming

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som følger opp, og kontrollerer arbeidet med Universell utforming av IKT-løsninger. Og de skriver på sitt nettsted at det er både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som må følge regelverket for sine nettsider. Hvis: nettsiden er rettet mot innbyggere eller kunder i Norge, blir brukt til å informere eller tilby tjenester og er ny, eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014.

Men, det er ikke bare regelverket som tilsier at dette er et viktig fokus. For ved å følge forskriften gjør man enkelt og greit det å finne informasjon enklere. Både for de som har behov for tilrettelegging, og de som ikke har (eller tror de har) behov for det…

Blir nettsideneprosjekter vellykket hvis jeg kan huke av på alle disse punktene?

Nei, det gjør de naturligvis ikke. Men disse fire tingene er trukket frem, fordi jeg har sett flere eksempler på at disse punktene ikke har fått tilstrekkelig fokus i nettsideprosjekter. Det er neppe noen overraskelse at det å begynne å tenke på dette i etterkant av et fullført prosjekt, både kan være tidkrevende og kostbart.

Nordenskioldbreen på Svaldbard