Hvorfor velger jeg nesten alltid WordPress for mine kunder/prosjekter?

Skrevet av

Det finnes en jungel av forskjellige publiseringsløsninger og leverandører som kan hjelpe deg til målet med en nettside. De aller fleste komplette prosjekter jeg jobber med innebærer som regel en skreddersydd løsning i WordPress, og jeg skal her kort fortelle hvorfor.

Et godt utgangspunkt for fleksibel og brukervennlig publisering

WordPress er, og har en god stund vært den største platformen for nettsider på internett. Og selv om det alltid er mulig å være kritisk til enkelte egenskaper i en løsning. Er det naturlig å tenke seg at hovedårsaken til utbredelsen er at WordPress er enkelt, fleksibel og tilgjengelig løsning for veldig mange.

Og uavhengig av om man vil basere seg på et ferdig tema (som jeg ikke jobber med). Eller å skreddersy et eget tema. Er det uansett enkelt å komme i gang med en fleksibel løsning. Der brukerne raskt kan komme i gang med innholdspublisering.

Lett å skreddersy og utvikle ønsket funksjonalitet

Det finnes en utallige kilder og ressurser som bidrar til at det er relativt enkelt å lage. Og skreddersydd funksjonalitet i henhold til kundens behov. Det finnes også en rekke utvidelser som bidrar til å effektivisere utviklingen av nye løsninger. Der i blant Gravity FormsAdvanced Custom Fields og WooCommerce. Eksemplene bidrar med fleksible skjemaløsninger, skreddersøm av publisering og nettbutikk som enkelt kan videreutvikles eller utnyttes for å oppnå ønsket funksjonalitet.

Men når utvidelser er nevnt, mener jeg også at en viktig del av utviklingen av en WordPress-løsning er å vurdere om utvidelser er hensiktsmessig. Eller om litt mer skreddersøm er bedre, enn å bruke en utvidelse som ikke helt dekker kundens behov..

Kompetanse

Jeg har i større og mindre grad jobbet med WordPress de siste 8 årene. Noe som medfører at jeg godt kjenner til løsninger, muligheter og ikke minst begrensninger som medfører at det vil være naturlig å vurder andre løsninger vil være et bedre valg. Og det er neppe noen stor overraskelse at man jobber mest effektivt og hensiktsmessig med det man kan best.

Ikke alltid beste løsning..

Jeg skal ikke påstå at WordPress alltid er den perfekte løsningen for prosjektet. Og jeg er heller ikke redd for å innrømme det, og heller råde kunder til å velge andre løsninger. Noen ganger vil man konkludere med at WordPress kanskje ble den beste løsningen innenfor budsjettet. Og andre ganger igjen vurdere om man kan samarbeide om et prosjekt på struktur, design og ferdig markup som andre implementerer. Eller rett og slett et prosjekt som det ikke er relevant å involvere seg i.

Nordenskioldbreen på Svaldbard