WordPress tema

Hvorfor jeg ikke jobber med et ferdig tema/«theme» til WordPress

Skrevet av

Når man jobber med løsninger basert på WordPress dukker det fra tid til annen opp forespørsler om hjelp og endringer på tema/«theme» til WordPress, som er lastet ned gratis eller kjøpt. At slike forespørsler dukker opp er langt i fra overraskende. Det er relativt lett å finne bedrifter som satser på akkurat denne tilnærmingen for sine prosjekter og kunder.

Og, det er helt greit. Men ikke slik jeg jobber, og jeg forklarer her kort hvorfor:

Fokuset på kundens behov, fremfor temaets muligheter

Jeg mener at en hver nettsideprosess må starte med å kartlegge kundens behov. For å ta utgangspunkt i de behov og utfordringer som skal løses med nettsiden. Ved å basere nettsiden på en «ferdig» løsning må man i mye større grad finne ut hvordan kundens behov kan tilpasses de muligheter som ligger i tema. Å forklare hvorfor det som regel ikke er en hensiktsmessig tilnærming er neppe nødvendig.

Utfordring med vedlikehold over tid

Selv om det finnes dyktige og dedikerte utviklere som fikser feil, videreutvikler og vedlikeholder de «ferdige» temaene til WordPress. Har jeg like vell sett at enkelte har utfordringer med vedlikehold og oppgraderinger over tid.

For mange muligheter?

Mange av de aktuelle temaene har også funksjonalitet som sidebyggere/«page builders». Noe som tidvis gir nesten ubegrenset med muligheter. Dette kan gi en uoversiktlig publiseringsprosess for de som skal vedlikeholde nettstedet, og kan medføre lite konsekvent publisering av innhold.

Ytelse..

Det finnes nok også dessverre noen eksempler på at ytelsen på nettstedet langt i fra er optimal. Rett og slett fordi de ubegrensede mulighetene noen ganger medfører tung og litt for omfattende kode. Om dette er tilfelle eller ikke for det aktuelle temaet man velger er naturligvis veldig vanskelig å ta stilling til for de fleste før det er kjøpt, og tatt i bruk.

Men, det kan være en god løsning..

Men, tross alt dette som helt klart havner i kategorien mindre positivt: Jeg ser absolutt at de har sin funksjon, og ikke minst er et effektivt verktøy for å få opp en nettside på et begrenset budsjett, på kort tid. Og det kan gi brukere med litt teknisk innsikt en rekke muligheter de bare kunne drømme om i andre verktøy.

Men, jeg velger altså en annen tilnærming. Fordi jeg mener det gir det beste resultatet for mine kunder.

Nordenskioldbreen på Svaldbard