Hvorfor bruke wireframes i prosessen med din nye nettside?

Skrevet av

I prosessen frem mot en ny nettside står alltid wireframes (sporadisk omtalt som trådskisser på norsk) sentralt i arbeidet. Og her er forklaringen på hvorfor.

Først, hva er wireframes?

Enkelt forklart er en wireframe den strukturelle oppbygningen av nettsiden med alle elementer, uten design. Wireframes utarbeides alltid i oppstart av prosjektet. Og bidrar til å synliggjøre kartlagt informasjonsstruktur, navigasjon og innhold. Noen ganger forklares også wireframes enkelt og greit som nettsidens oppbygning med «grå bokser».

Så, hvorfor?

  1. Et effektivt verktøy for å kommunisere brukeropplevelser. Spesielt for å syliggjøre elementers oppførsel på forskjellige skjermflater som mobiltelefon, tablet og større skjermer.
  2. Danne et grunnlag for elementer som designes, og muliggjør å utarbeide en designskisse i form av en stilskisse. Denne stilskissen kan videre påføres for alle maler uten at det er nøvdendig å utarbeide detajskisser for alle innholdspresentasjoner.
  3. Gjøre det enklere å holde prosjektet innenfor budsjett og tidsfrister når innholdselementene som skal designes og implementeres er kartlagt før dette arbeidet starter.
  4. Gjøre prosessen med tilbakemeldinger på design mer effektiv og konkret, siden elementers plassering og oppførsel er kartlagt tidligere i prosessen.
  5. Muliggjør brukertesting tidlig i prosessen.

Kort oppsummert, det danner grunnlag for en bedre og mer effektiv prosess, og reduserer uklarheter. Og ved å lage wireframes som responsive prototyper blir brukeropplevelsen for forskjellige skjermstørrelser enkelt synliggjort tidlig i prosessen. Og feil eller mangler kan lukes bort før design og utviklingsarbeidet starter.

Papir og tusj

På mindre detaljer, videreutvikling og som verktøy under en workshop kan wireframes med papir og tusj være en svært god og effektivt verktøy. Både for å kartlegge elementer som skal wireframes. Og noen ganger for raskt å løse konkrete utfordringer som kan implementeres direkte. Det er også et verktøy de aller fleste kan ta i bruk, og muliggjør at kunder kan formidle sine meninger og tanker.

Nordenskioldbreen på Svaldbard