Skal jeg ha en blogg eller nyheter på mitt nye nettsted?

Skrevet av

I utviklingen av et nytt nettsted har jeg mer en gang diskutert om en blogg eller nyheter skal være med på nettstedet. Utfallet av diskusjonen varierer, så det er ingen fasit. Men det er uansett viktig med en bevisstgjøring på de valgene som gjøres. Her oppsummerer jeg kort noe av det du bør tenke på før du tar stilling til om nettstedet ditt skal ha en blogg eller nyheter.

Klarer vi å vedlikeholde det?

Det er det enkleste og første spørsmålet du bør stille deg. Hvis det er urealistisk at noen i bedriften kan følge det opp på regelmessig basis. Burde det gi en føring for om det er noe dere burde satse på. Når nyeste blogg-innlegg eller nyheter er et par år gammel. Vil jeg så godt som alltid påstå at det er bedre at de ikke er der.

Hvor ofte skal jeg publisere?

Lag en realistisk plan. Flere har hevdet at en gang i mnd. bør være et minimum. Og egen erfaring tilsier at dette egentlig kan være mer en nok for en liten bedrift som hver uke har tidsfrister å overholde for kundene.

Den realistiske planen bør også innebære å sette av tid for å utarbeide innholdet, og potensielt mer tid i starten for å komme i gang med arbeidet..

Hvem skal bloggen eller nyhetene kommunisere til?

Jeg har alltid mye lettere for å la meg overbevise når hovedhensikten er tilføre verdi og kunnskap til kundene. Det finnes sikkert mange gode grunner til å vise seg frem for bransjekolleger. Men for meg som langt i fra er noen ekspert på hverken kommunikasjonsstrategi eller innhold. Er det et å ha mer fokus på kunden enn på seg selv et enkelt utgangspunkt som aldri blir feil.

Hvordan gjennomføre det i praksis?

Når dere har tatt beslutningen om at dette er en god ide, hvordan skal det da gjennomføres i praksis? Et enkelt tips er å sette av en fast interval i kalenderen som en påmindelse for den regelmessige publiseringen slik at det ikke går i glemmeboken. Sett gjerne et varsel noen dager i forveien slik at ideene kan surre litt i bakhodet.

Og lag deg en liste der du skriver opp alle ideene du har til nyheter eller blogginnlegg, og skriv kort opp nye ideer med en gang de dukker opp. Å skulle sette seg ned med «blanke ark» hver gang er neppe effektivt. Og er nok en mye større terskel enn å bare plukke et ferdig tema, og skrive det ut..

Og til slutt, et tips for de realistiske

For et stund tilbake hadde jeg den nevnte diskusjonen med en kunde. Og resultatet av dette, ble basert på deres selvinnsikt. At vi implementerte en løsning der nyheter på hovedsiden på nettstedet ble skjult når siste nyheter var mer enn et halvt år gammel.

Nordenskioldbreen på Svaldbard