WordPress-oppgraderinger

Hvorfor, og ikke minst hvordan oppgradere WordPress?

Skrevet av

Mange brukere av WordPress har på et tidspunkt logget seg inn for å oppdatere nettsiden, og fått beskjed om at det er oppgraderinger tilgjengelig. Flere av Blåis sine kunder har tegnet en avtale for å slippe å tenke på oppdateringer og sikkerhet. Men flertallet velger selv å vedlikeholde (eller ikke vedlikeholde) sin WordPress-løsning. Det er derfor naturlig å kort forklare hvorfor, og hvordan man bør gjøre oppgraderinger av WordPress og tilhørende utvidelser.

Hvorfor oppgradere?

Det er flere ting å oppnå ved å oppgradere WordPress. Men sikkerhet er og blir hovedargumentet. Hver gang du oppgraderer gjør du det vanskeligere for andre å ta kontrollen eller hacke nettsiden din. Men oppgraderinger gir deg også bedre ytelse samt ny og bedre funksjonalitet.

Dropper du over tid å oppgradere din WordPress-versjon vil kjente sikkerhetsfeil ligge åpne og klare for personer med uærlige hensikter.

Hvordan oppgraderer jeg WordPress selv?

Når du logger deg inn i WordPress blir du veiledet gjennom oppgraderingsprosessen, men hva gjør du i forkant og etterkant av oppgraderingen for å sikre deg mot uønskede hendelser. Her er en steg for steg guide til oppgradering:

 1. Ta en full backup av alle filer og database. Et verktøy som eksempelvis BackupBuddy kan settes opp til å ta en backup av hele nettstedet ditt, og legge de i en Dropbox-mappe eller på Google Drive som en zip-fil. Eller lage en zip-fil som du kan laste ned uten behov for å logge deg inn via FTP eller databaseverktøy.
 2. Gjør oppgraderingene i WordPress og tilhørende utvidelser.
 3. Gjør en manuell gjennomgang av nettstedet og sjekk at siden vises som de skal.
 4. Gjør en manuell test av påmeldingsskjema, bestillingsskjema, nettbutikk og tilsvarende funksjonalitet for å sikre at alt fungerer som det skal etter oppgradering.

Normalt fungerer disse oppgraderingene uten problemer. Men, skulle det dukke opp problemer kan det være fornuftig å starte med denne artikkelen, eller ta kontakt for å få hjelp til å løse utfordringene.

Vil du slippe å tenke på alt dette?

Da kan løsningen være å tegne en oppgraderingsavtale for nettsiden din. Da blir stegene nevnt over gjort regelmessig, og kjente sikkerhetsfeil blir raskt rettet. Oppgraderingsavtalen innebærer også jevnlig gjennomgang og forbedring av sikkerheten for nettstedet ditt. Ta gjerne kontakt for å diskutere en oppgraderingsavtale for ditt nettsted.

WordPress tema

Hvorfor jeg ikke jobber med et ferdig tema/«theme» til WordPress

Skrevet av

Når man jobber med løsninger basert på WordPress dukker det fra tid til annen opp forespørsler om hjelp og endringer på tema/«theme» til WordPress, som er lastet ned gratis eller kjøpt. At slike forespørsler dukker opp er langt i fra overraskende. Det er relativt lett å finne bedrifter som satser på akkurat denne tilnærmingen for sine prosjekter og kunder.

Og, det er helt greit. Men ikke slik jeg jobber, og jeg forklarer her kort hvorfor:

Fokuset på kundens behov, fremfor temaets muligheter

Jeg mener at en hver nettsideprosess må starte med å kartlegge kundens behov. For å ta utgangspunkt i de behov og utfordringer som skal løses med nettsiden. Ved å basere nettsiden på en «ferdig» løsning må man i mye større grad finne ut hvordan kundens behov kan tilpasses de muligheter som ligger i tema. Å forklare hvorfor det som regel ikke er en hensiktsmessig tilnærming er neppe nødvendig.

Utfordring med vedlikehold over tid

Selv om det finnes dyktige og dedikerte utviklere som fikser feil, videreutvikler og vedlikeholder de «ferdige» temaene til WordPress. Har jeg like vell sett at enkelte har utfordringer med vedlikehold og oppgraderinger over tid.

For mange muligheter?

Mange av de aktuelle temaene har også funksjonalitet som sidebyggere/«page builders». Noe som tidvis gir nesten ubegrenset med muligheter. Dette kan gi en uoversiktlig publiseringsprosess for de som skal vedlikeholde nettstedet, og kan medføre lite konsekvent publisering av innhold.

Ytelse..

Det finnes nok også dessverre noen eksempler på at ytelsen på nettstedet langt i fra er optimal. Rett og slett fordi de ubegrensede mulighetene noen ganger medfører tung og litt for omfattende kode. Om dette er tilfelle eller ikke for det aktuelle temaet man velger er naturligvis veldig vanskelig å ta stilling til for de fleste før det er kjøpt, og tatt i bruk.

Men, det kan være en god løsning..

Men, tross alt dette som helt klart havner i kategorien mindre positivt: Jeg ser absolutt at de har sin funksjon, og ikke minst er et effektivt verktøy for å få opp en nettside på et begrenset budsjett, på kort tid. Og det kan gi brukere med litt teknisk innsikt en rekke muligheter de bare kunne drømme om i andre verktøy.

Men, jeg velger altså en annen tilnærming. Fordi jeg mener det gir det beste resultatet for mine kunder.

Hvorfor bruke wireframes i prosessen med din nye nettside?

Skrevet av

I prosessen frem mot en ny nettside står alltid wireframes (sporadisk omtalt som trådskisser på norsk) sentralt i arbeidet. Og her er forklaringen på hvorfor.

Først, hva er wireframes?

Enkelt forklart er en wireframe den strukturelle oppbygningen av nettsiden med alle elementer, uten design. Wireframes utarbeides alltid i oppstart av prosjektet. Og bidrar til å synliggjøre kartlagt informasjonsstruktur, navigasjon og innhold. Noen ganger forklares også wireframes enkelt og greit som nettsidens oppbygning med «grå bokser».

Så, hvorfor?

 1. Et effektivt verktøy for å kommunisere brukeropplevelser. Spesielt for å syliggjøre elementers oppførsel på forskjellige skjermflater som mobiltelefon, tablet og større skjermer.
 2. Danne et grunnlag for elementer som designes, og muliggjør å utarbeide en designskisse i form av en stilskisse. Denne stilskissen kan videre påføres for alle maler uten at det er nøvdendig å utarbeide detajskisser for alle innholdspresentasjoner.
 3. Gjøre det enklere å holde prosjektet innenfor budsjett og tidsfrister når innholdselementene som skal designes og implementeres er kartlagt før dette arbeidet starter.
 4. Gjøre prosessen med tilbakemeldinger på design mer effektiv og konkret, siden elementers plassering og oppførsel er kartlagt tidligere i prosessen.
 5. Muliggjør brukertesting tidlig i prosessen.

Kort oppsummert, det danner grunnlag for en bedre og mer effektiv prosess, og reduserer uklarheter. Og ved å lage wireframes som responsive prototyper blir brukeropplevelsen for forskjellige skjermstørrelser enkelt synliggjort tidlig i prosessen. Og feil eller mangler kan lukes bort før design og utviklingsarbeidet starter.

Papir og tusj

På mindre detaljer, videreutvikling og som verktøy under en workshop kan wireframes med papir og tusj være en svært god og effektivt verktøy. Både for å kartlegge elementer som skal wireframes. Og noen ganger for raskt å løse konkrete utfordringer som kan implementeres direkte. Det er også et verktøy de aller fleste kan ta i bruk, og muliggjør at kunder kan formidle sine meninger og tanker.

Veien til et nytt nettsted

Skrevet av

Det kan være mange veier til ferdig lansert nettside. Blåis jobber ut i fra et utgangspunkt at løsningene skal være tilpasset kunden (og ikke omvendt). Med dette som utgangspunkt må prosjektet gjennom en del steg som det er viktig at du som kunde kjenner til, og prioriterer tid til.

Tilbud/Budsjett

Alle prosjekter starter med en gjennomgang av krav, ønsker og behov som må dekkes av løsningen. Som regel ender det opp i en liste over innholdspresentasjoner og funksjonalitet, kort beskrevet i et tilbud. Alternativt som et budsjett og en prioritert liste med funksjonalitet. Begge deler med utgangspunkt i en tilbudsaksept og en kontrakt slik at formalitetene er på plass før arbeidet starter.

Workshop

Prosjekter starter alltid med en workshop. Workshopen har som hovedmål å kartlegge og strukturere innhold, definere mål, og avklare prosjektets rammer og fremdrift. Naturligvis med utgangspunkt i overnevnte tilbud eller prioriteringsliste.

Wireframes

Med utgangspunkt i workshopen utarbeides det wireframes for å sikre at alle innholdselementer er kartlagt og prioritert. Wireframes synliggjør også elementers oppførsel på forskjellige skjermstørrelser.

Design

Normalt utarbeides det et designforslag for en eller flere av de sentrale sidene på nettstedet for en eller flere skjermflater, eksempelvis hovedside og produktpresentasjon. Designforslaget har som hensikt å presentere nettsidens stil og uttrykk, og ikke å kartlegge alle innholdselementer til minste detalj.

Markup/Frontend (HTML/CSS m.m.)

Når designutkastet er godkjent blir stilutrykket tilført alle maler når det kodes markup. Markup testes og optimaliseres for alle skjermflater.

Implementering i WordPress

Ferdig markup implementeres i WordPress. WordPress tilpasses kundes behov, og forskjellige innholdspresentasjoner skreddersys for enkel og fleksibel publisering i hvert enkelt prosjekt.

Opplæring og gjennomgang av løsningen

Det blir gitt opplæring i bruk av nettsiden, og gjennomgang av alle detaljene i løsningen. Videre hjelp blir også gitt underveis i publiseringsarbeidet ved behov.

Publisering av innhold

Kunden arbeider med publisering av innholdet på nettsiden, gjør man det for første gang kan man bli overrasket over hvor mye jobb innhold er.

Feilretting

Dukker det opp feil eller mangler rettes disse fortløpende når feilene meldes inn. For fastprisprosjekter er feilrettingen inkludert så sant de meldes inn innen 2 mnd. etter prosjektets ferdigstillelse.

Lansering

Lansering gjøres når kunden anser nettsiden som klar.

Support, oppgradering og videreutvikling

Når prosjektet er ferdig kan du avtale videre support, oppgradering eller videreutvikling ved behov. Eller du kan gjøre alt selv, eller sammen med andre. Det skal uansett være ditt valg hva du ønsker!

Full frihet over egen løsning, hvis du ønsker det!

Skrevet av

Hvem eier rettighetene, og får jeg full tilgang til den ferdige løsningen? Mitt svar er alltid at den ferdige nettsiden er din, og du får full tilgang og frihet til å endre alt du selv måtte ønske – hvis du ønsker det.

Burde det ikke være en selvfølge? Responsen fra enkelte kunder tilsier at deres erfaring er noe annet.

Utgangspunktet for dette er ganske enkelt: Når du gjennomfører et nettsideprosjekt bør full frihet, og kontroll over egne løsninger være en forutsetning. Ikke fordi du nødvendigvis skal ha mulighet til å endre utseende eller «fikse litt» på koden til nettstedet ditt. Men fordi det gir deg mulighet til å videreutvikle og samarbeide med andre, hvis du ønsker det. Og fordi det å «låse fast» kunden til til en leverandør og/eller løsning normalt bare en fordel for den som selger løsningen. Burde ikke også tilbakevendende kunder være noe man gjør seg fortjent til?

Men det handler også om din sikkerhet. Hva gjør du hvis du i en lengre eller kortere periode risikerer å ikke kunne få den hjelpen du trenger.

Hva gjør Blåis for å sikre deg som kunde full frihet over din løsning?

 • Kunden har selv alle avtaler med webhotell/domener m.m. direkte med anbefalte (eller selvvalgte) leverandører.
 • Markup basert på Foundation og publisering basert på WordPress (+ Advanced Custom Fields, Gravity Forms m.f.). Løsninger som andre raskt kan sette seg inn i, og videreutvikle.
 • Full tilgang til alle markupfiler, designfiler og øvrige originaler det skulle være interessant å få tilgang til.

Samtidig får også kunder som ønsker tett oppfølgning, jevnlig oppgradering av sine WordPress-sider og supportavtaler dette. Men viktigst av alt, det skal være ditt valg!

Nordenskioldbreen på Svaldbard